Larska & Stiff Buscemi vs Cops

 

 Vreme na časovniku pokazivalo je 23:30, a policija se opet pokazala u “pravom svetlu” kada je trebalo prekinuti koncerat tamo nekih “drogoša, alkoholičara i kupler majstora“, zaustavivši svirku Stiff Buscemi benda sa sve pretnjom da ako u roku od 5 minuta ne prekinu svirku isti će se vratiti sa Maricom (a gde je Ivica – prim.aut.) […]