О КЊИЗИ „ТИХОВАЊА“ ВЕСНЕ КОВАЧЕВИЋ- СОКОЛОВИЋ

 

 Трагање за Божјом истином, потраживање спасења душе у тишини, јесу теме којима се посвећује Весне Ковачевић- Соколовић у њеној књизи „Тиховања“. Она песмама ове збирке приповеда  о свом начину приближавања Богу, тако што се окреће свом бићу у тишини, да би пронашла Бога у себи, подсећајући нас да је то пут мудрости којим би требао […]