Između uha i duha uz odjeke spokoja

Ovaj album je jedna dugačka i mirna reka, koja nosi u daljine i dubine, ovaj album teče između uha i duha uz odjeke spokoja i ritam koraka pomirenja sa životom.  Da to je “Stranput” Varaždinskog sastava Neon Iglu, oktet paket noise post rok pop muzičkih struktura skladno upakovanih i odlično isproduciranih. Na ovom albumu gitare pričaju pitomo i dobrodušno u okvirima ritam sekcije koja je ledena, čvrsta hladna i kristalna, dok vokal nenametljivo donosi priče iz unutrašnjih lavirinata.

Album počinje sa pesmom “Fuga” za koju postoji i spot koji se već uveliko vrti, Fuga nas uvodi u Neon Iglu stranputni svet kroz prijatnu smešu melanholično-veselih molskih akorda. Svaka naredna stvar predstavlja logičan evolucioni nastavak čineći od albuma samousaglašenu celinu. Tu je sjajni sedmominutni lirski ep “Suncostaj” koji sadrži sve simbole post rock azbuke.  Izdvojio bih i stvari “Privid” i “Omen” sa sajnim podžićim razvojem osnovnih tema, kao i stvar “Kain” koja nam donosi atmosferu ispunjene gitarske tišne.

U svakom slučaju odlično muzičko-atmosfersko ostvarenje za punjenje mentalnih resursa postmodernog transhumanog  čoveka sa raskrsnice epidemije i rata.  Živeli i srećno, Neon Iglu uz želju za što više živih nastupa i novih albuma.

Jozo Vranac

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.