Povratak svirkama – UK “Petar Drapšin” U CK13

Posle tromesečnog koncertnog posta i navodnog haosa koji je izazvao virus Covid-19, dočekasmo da krenemo ponovo sa svirkama!

Prvi postcovid koncert koji smo posetili je UK “Petar Drapšin” sa njihovim izvedbama pesama iz NOB-a.

Uživali smo uz pesme Mlada partizanka”, “Pesma radu”, “Po šumama i gorama”, “Kozaračko kolo”, “Kad su sremci krenuli”…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.