Za sve ljubitelje NOB-a UK “Petar Drapšin” u CK13

Umetnički Kolektiv Petar Drapšin poziva sve na koncert partizanskih pesama u petak, 5. 6. 2020.

★Program★

20:00h projekcija filma: “Više Od Igre

Radnja se odvija u Gradini, izmišljenoj varošici u Srbiji i prati zbivanja u periodu od 1931. do 1941. godine. Godina 1931. je bila godina u kojoj je vladala velika ekonomska kriza, 1937. je godina preporoda i sudara s fašizmom, a 1941. je godina ustanka. Beleži sve događaje prateći ih u maloj sredini. Poseban segment čini i rivalstvo između dva fudbalska kluba – “Građanskog” i “Radničkog“, gde je loptačka igra samo povod, a sve ono “više od igre” je suština.

Uloge: Petar Božović, Nikola Simić, Ljiljana Dragutinović, Pavle Vuisić…

Režija: Zdravko Šotra

22:00h koncert partizanskih pesama sastava za priredbe Umetničkog Kolektiva Petar Drapšin.

Umetnički kolektiv “Petar Drapšin” je neposredan povod za bavljenje nasleđem umetnosti socijalističke revolucije jugoslovenskih naroda (1941-1945.) pronašao u savremenoj praksi namernog i nasilog brisanja iz istorije značaja koji je ovaj period imao za sve naše narode i narodnosti. Zvanične državne, te građanske institucije sa ili bez podrške vlasti, nastoje da, kao deo šire platforme uspostavljanja eksploatatorskih i sužanjskih odnosa u društvu, anuliraju i neutralizuju socijalističke ideje koje su utkane u identitet našeg običnog čoveka, pretvarajući ga u poslušnika nemoćnog da se otme iz mreže poltronstva i zelenaške zavisnosti od moćnika koja se ne zaustavlja čak ni na elementarnim fiziološkim potrebama, uništavajući osobu ne samo kao “čoveka”, već i kao “živo biće” uopšte. Kulturna transformacija u tome igra presudnu ulogu, s obzirom da deluje kao an-estetik sa kojim se umrtvljuje čulna osetljivost, a time i mogućnost svesnog organizma da se uspostavi kao “čovek”.

 

+ Prodajna izložba UKPD ručno štampanih grafika

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *